Privacyverklaring

AVG INFORMATIE VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS

Privacy Statement Leco Vastgoed
Op deze pagina geven wij u informatie hoe ‘Leco Vastgoed’ omgaat met uw persoonlijke gegevens, die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen. Leco Vastgoed respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten of diensten. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens Leco Vastgoed verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Onze contactgegevens
Leco Vastgoed is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U kunt ons telefonische bereiken onder nummer 040 – 2441706. U kunt ons ook mailen op het e-mailadres: info@lecovastgoed.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via https://lecovastgoed.nl en/of https://www.lecovastgoed.nl

Deze website wordt beheerd door Leco Vastgoed
Wanneer u deze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens bijvoorbeeld door aanmelden van uw woning op ons contactformulier) als indirect. Leco Vastgoed zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in het Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Leco Vastgoed met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Leco Vastgoed verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u uit te nodigen om in onderhandeling te treden en/of u te informeren over het wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

Met wie delen wij persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met onder andere de volgende instanties en/of bedrijven:

• Accountantskantoor
• IT leveranciers (o.a. hosting website)
• Banken
• Notarissen
• Makelaars

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst en met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Bijzondere persoonsgegevens
Het is niet de bedoeling dat Leco Vastgoed via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, uw godsdienstige overtuiging, uw gezondheid en/of andere zaken. In gevallen waarin Leco Vastgoed wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zult u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Leco Vastgoed uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Leco Vastgoed gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Leco Vastgoed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: cookies wat zijn het en wat doe ik ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van alle cookies die op onze website worden geplaatst of kunnen worden geplaatst:

Cookie van: Leco Vastgoed
Naam: cookieconsent_status
Functie: Cookie die uw cookievoorkeur onthoudt.
Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie van: Leco Vastgoed
Naam: cpcuser & cpcuserlp
Functie: Cookies die onthouden of u een advertentie gezien heeft
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie van: Google Analytics
Naam: _ga & _gcl_au
Functie: Analytische cookies die websitebezoek meten en onderscheiden
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie van: Google
Naam: _gid & _gtm
Functie: Analytische cookies die uw gedrag op de website meten
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie van: Google
Naam: _ga_NNHXDKHTBQ
Functie: Cookie voor het helpen beheren van cookies
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie van: Hotjar
Naam: hjid & hjAbsoluteSessionInProgress
Functie: Voor het functioneren van de Hotjar tool
Bewaartermijn: 2 jaar

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement
Leco Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.