Meer vrijheid voor gemeenten bij toewijzen van woningen

Gemeenten krijgen meer ruimte om woningen toe te wijzen aan specifieke doelgroepen. De helft van de woningen mag worden gereserveerd voor eigen inwoners; nu is dat maximaal een kwart van huurwoningen. Een wetsvoorstel dat dit moet regelen, heeft minister Hugo de Jonge...