Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle (aan)biedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Leco Vastgoed maakt het voorbehoud dat een koop niet eerder tot stand komt dan na wederzijdse rechtsgeldige ondertekening van een door ons kantoor opgestelde koopakte.

Alle door Leco Vastgoed op haar website(s) aangeboden informatie is van algemene aard en dient enkel en alleen als uitnodiging om in onderhandeling te treden.

Leco Vastgoed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie, wij raden u aan om deze algemene voorwaarden goed door te lezen alvorens u er enig handelen of nalaten op baseert.

Namens de directie

Leco Vastgoed